Zoals u misschien heeft gemerkt, is onze missie, hoe nobel ook, moeilijk te volbrengen in ons eentje. Daarom hebben we mensen van goede wil nodig om ons te steunen om dit werk te volbrengen. Mensen zoals leden, partners, donateurs, voetbalteams, atleten, cardiologen, verpleegkundigen, jongeren, vrijwilligers... "Help je broeder opstaan. Iemands leven, dood, succes of mislukking kan afhangen van een klein gebaar dat je wel of niet naar hem maakt. "Daarom zouden wij graag willen dat u ons helpt levens te redden en anderen te helpen. Wat onze huidige noodsituatie betreft, die bedraagt ongeveer 92.500 € (tweeënnegentigduizend vijfhonderd), als volgt verdeeld:  »Help je broer om op te staan. Iemands leven, dood, succes of mislukking kan gewoon afhangen van een klein gebaar dat je wel of niet voor hem doet. " Daarom willen we graag dat u ons helpt bij het redden van levens en ook bij het helpen van anderen. Wat betreft onze huidige noodsituatie is dat ongeveer € 92.500 (tweeënnegentig duizend vijfhonderd), als volgt verdeeld:

  • Aankoop van 20 complete automatische externe defibrillatoren (elektroden + batterij inbegrepen). naar +/- €35.000
  • Aankoop van 5 mannequins en 5 defibrillatoren voor opleiding +/- €7.500
  • Aankoop van 50 elektronische en mechanische tensiometers + 25 stethoscopen en 25 elektronische thermometers tegen circa €10.000
  • Opzetten van teams op het terrein, reiskosten, aankoop van t-shirts, borden, folders om de EHBO-cursus bekendheid te geven. +/- €10.000
  • Een fonds oprichten om jongeren in België en de DR Congo te helpen volgens het testament en de wens van Joël Lobanzo Monsheni "Ik zal een fonds oprichten om jongeren in nood te helpen en zal voedsel geven aan de armen zodra het contract van een beroepsspeler is ondertekend" ten bedrage van +/- 30.000 euro. 

Met dit bedrag hopen wij samen ons doel te bereiken. We weten dat defibrillators duur zijn, maar men kan geen prijs op een leven plakken.

 De Joel Lobanzo Monsheni Stichting, J.L.M. For Ever, dankt u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid.

JLM voor altijd